Projektowanie wnętrz Gdańsk O nasOfertaGaleriaKontakt

Oferta - projektowanie wnętrz

ETAP 1

Pierwszy etap procesu projektowego zaczyna się rozmową z Klientem, by wypracować i określić charakter przyszłego wnętrza oraz podzielić jego funkcje zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Polega on na stworzeniu kilku koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza, z których dokonana zostanie selekcja odpowiedniego wariantu. Po wyborze przez Klienta ostatecznej wersji układu funkcjonalnego, tworzymy fotorealistyczne wizualizacje 3D, mające na celu ukazanie użytych materiałów, kolorystyki i przybliżenie Inwestorowi wizji przyszłego wnętrza.

ETAP 2

Po zaakceptowanych wizualizacjach, tworzymy rysunki wykonawcze wnętrza wraz z opisem i zestawieniem ilościowym użytych materiałów wykończeniowych. Rysunki obejmujące opracowanie to układ funkcjonalny wnętrza, układ ścian działowych i przyłączy wod-kan, układ gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych, układ sufitów podwieszanych, układ posadzek, kłady ścian charakterystycznych, kłady ścian łazienek, rysunki mebli projektowanych. Projekt ten jest podstawą do rozpoczęcia zamówień materiałów oraz prac budowlano - wykonawczych.

Każdy z etapów rozliczamy osobno i każdy może zostać zamówiony jako oddzielne zlecenie.
Płatności: 50% przed i 50% po każdym etapie, gdzie ETAP 1 stanowi 60% wartości całego projektu.

Proponujemy Państwu również nadzór wykonawczy jako osobny etap współpracy.

W celu osiągnięcia najlepszego efektu, szczegółowo omawiamy z Inwestorem poszczególne stadia procesu projektowego na indywidualnych spotkaniach, telefonicznie lub online.

Pierwsza rozmowa jest niezobowiązująca, pozwala nam się poznać i zdecydować o dalszej współpracy.

Zapraszamy!

Projektowanie wnętrz, aranżacja: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Toruń